4. aug 2017

Hitsa täienduskoolituste kalender


Enne uue kooliaasta algust on paras aeg tutvuda täienduskoolituste kalenderiga, et end aegsasti sügisestele koolitustele kirja panna. HITSA koolitusportfelli on lisandunud uus arvuti baaskoolitus, samuti oleme uuendanud Tuleviku Õpetaja eelmoodulit.UUS! Arvuti baaskoolitus


HITSA korraldab koostöös Tallinna Arvutikooliga algtaseme koolitusi lasteaia ja üldhariduskoolide õpetajatele, kes tunnevad, et arvuti kasutamine igapäevases töös võiks ladusamalt minna. Ootame koolitusele õpetajaid, kelle arvuti kasutamise oskused on piiratud. Lisainfo: Katre Kalle (katre.kalle@akoolitus.ee).


Koolitused Tallinnas:
11.09-16.10.2017 Vaata lähemalt >>
12.09-17.10.2017 Vaata lähemalt >>
13.09-18.10.2017 Vaata lähemalt >>

Koolitused Tartus:
14.09-19.10.2017 Vaata lähemalt >>
29.09-25.10.2017 Vaata lähemalt >>
07.11-12.12.2017 Vaata lähemalt >>UUENENUD! Tuleviku Õpetaja: Õpetaja pädevused digiajastul
 

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi uuenenud eelmoodul suunab õpetajaid analüüsima oma digioskusi ja kavandama oma edasist professionaalset arenguteed digiajastu võimaluste rakendamiseks õppetöös. Iseseisva õppimise käigus kaardistatakse oma haridustehnoloogilised pädevused ning luuakse digitaalne arengumapp, millega on võimalik tõendada oma tänaseid õpetaja pädevusi. Koolituse maht on 31 akadeemilist tundi (sh 3 kohtumist, a´ 4 tundi).

Pakume lasteaedadele, üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele võimalust tellida tasuta koolitusi kohapeale (minimaalne grupi suurus 15 õpetajat). Lisainfo: Kairi Burnaševa (
kairi.burnasheva@hitsa.ee).Täienduskoolitused augustis ja septembris


Kõik koolitused ja lisainfo leiab aadressilt koolitus.hitsa.ee »
HITSA täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning -spetsialistile kursuse täies mahus läbimisel TASUTA.Nutiseadmete kasutamine õppetöös

21.08.-26.11.2017, veebipõhine
Moodle alustajale

24.08.2017-01.10.2017, Rakveres
Sissejuhatus Edisoni haridusroboti programmeerimisse Edware äpiga

24.08.2017, Tapa Gümnaasiumis
Infootsingu ABC õpetajale

11.09.-15.10.2017, veebipõhine
Esitlus ilma Power Pointita

11.09.-29.10.2017, veebipõhine
Nutiseadmete kasutamine õppetöös

18.09.-22.12.2017, veebipõhine
Ühistöö vahendid

18.09.-05.11.2017, veebipõhine
Digipädevuse arendamine haridusasutuses

20.09.-12.12.2017, Tallinnas
Haridusasutuse digitaristu arendamine

26.09.-14.12.2017, Tallinnas

24. mai 2017

Kirjaoskus peegeldab heaolu

Head lugemise ja kirjutamise uurijad, õpetajad, huvilised!
Eesti Lugemisühing kutsub konverentsile

KIRJAOSKUS PEEGELDAB HEAOLU


Aeg: 15. juuni 2017
Koht: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Ajakava:
10.00 - 11.00 TERVITUSLAUD
10.15 – 10.50 lugemisühingu üldkoosolek
11.00 konverentsi avamine, Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli direktori Urve Krause tervitus ja muusikapala õpilastelt
11.15 päeva tutvustus
11.20 – Rita Assor. Eesti Kunstiakadeemia magistritöö: Lugemispesa mänguala AAS
11.40 – Inga Veskimägi. Tallinna Ülikooli magistritöö: Lugemisoskuse toetamisest käsitöö ja kodunduse tunnis
12.00 – 13.00 Paneelarutelu ÕPIABI VAJADUS JA KÄTTESAADAVUS: Marika Padrik (Tartu Ülikool), Merle Taimalu (Tartu Ülikool), Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, koolijuht
13.00-14.00 lõuna linna toitlustuspaikades
14.00-14.45 Töötuba 1 (töötubade teemad eraldi failis)
14.50 – 15.35 Töötuba 2
15.40 – 16.25 Töötuba 3: osavad käed!* NB käsitöömaterjalidega töötoad on tasulised (sularaha kohapeal, 2-5 eurot) ja nendesse toimub eelregistreerimine, et töötoa juht teaks, kui palju toorikuid ette valmistada
16.30 – 17.00 KOKKUVÕTTED
17.00 Tort

Konverentsi osavõtutasu: Eesti Lugemisühingu liikmele 10 eurot, mitteliikmele 15 eurot. Osavõtutasu katab hommikuse ja õhtuse kohvi/teelaua ja jaotusmaterjalid.

Tasu maksmiseks Eesti Lugemisühingu konto nr. EE791010220023110019. Ülekannet tehes märkige selgituseks: konverents ja osaleja nimi
Registreerimisvorm: 

22. apr 2017

Küsimustiku “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga viib käesoleval aastal läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” 7-18-aastastele lastele ja omavalitsustele, jälgimaks muutusi võrreldes 2006. ja 2013. aastal toimunud suuremahuliste uuringutega. 

Laste ja noorte elukvaliteeti mõjutab kogu ühiskonnakorraldus ning eelkõige elukorraldus nende kodukohas. Küsitluse eesmärk on välja selgitada laste ja noorte kaasamise praktika omavalitsuste tasandil, välja tuua omavalitsuste parimad praktikad, laste eelistused, ning ettepanekud antud valdkonna arendamiseks. 

Vastavalt ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artiklile 12 on lapsel õigus väljendada oma seisukohti teda puudutavates küsimustes.

Lapsed saavad vastata kuni 1. augustini anonüümsele valikvastustega ankeetküsitlusele: 
http://connect.ee/uuring/379539751/ eesti keeles
http://connect.ee/uuring/379557102/ vene keeles 
Kohaliku omavalitsuse esindajad saavad vastata: http://connect.ee/uuring/379523210/
Uuringu tulemused avalikustame septembris 2017. See võimaldab laste ja noorte kaasatuse aspekti jälgida ka valimiste eel - käesoleval aastal osalevad valimistel esmakordselt ka 16- aastased ja vanemad noored. Uuringu tulemustele põhinevalt koostatakse soovitused alustavatele omavalitsuste esindusorganitele laste ja noorte paremaks kaasamiseks ja osalusvõimaluste loomiseks.
Palume Teie kui klassiõpetaja abi küsimustiku “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” levitamisel ja täitmisel.
Küsimuste korral palun helistage 631 1128 või kirjutage liit@lastekaitseliit.ee

Täiendavat infot laste kaasamise kohta on võimalik leida siit: http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/ Kaasamist puudutavaid materjale leidub siin: http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/laste-ja-noorte-kaasamine/308-2/

Täname Teid juba ette abi eest!

Heade soovidega,

Grete Landson
Kommunikatsioonijuht
MTÜ Lastekaitse Liit

17. apr 2017

EKÕL-i kevademinar "Kuulan ja kuulen. Vaatan ja näen."

7.aprillil toimus klassiõpetajate kevadseminar "Kuulan ja kuulen. Vaatan ja näen". Meie kiiresti muutuvas nutimaailmas leiame üha vähem aega üksteisega rääkimiseks, kaaslase kuulamiseks või lihtsalt mõtisklemiseks. Kuidas teha ennast mõistetavaks? Siin on väga oluline roll jutustamisoskusel.
Kevadseminar toimus Eesti Arhitektuurimuuseumis, mis tegutseb alates 1996. aastast. Muuseum asub üle saja aasta vanuses Rotermanni soolalaos, mis on Tallinna üks silmapaistvamaid tööstusarhitektuuri näiteid.
Kevadseminari külaline oli Tartu Ülikooli eripedagoog ja logopeed Marika Padrik.
Ta käsitles oma ettekandes algklassides kiiresti arenevat ja arendatavat oskust – teksti mõistmise ja loome oskust, mille toetamise üks võimalus on pildiseeriate kasutamine. Hea jutustamisoskus ei ole kaasasündinud, vaid sõltub keskkonnast - kodu, lasteaed ja kool. Süsteemse jutustamisoskuse arendamine jääb 5-6 eluaastasse. Algklassides toimub kiire jutustamisoskuse areng - hea teksti tunnuste äratundmine, kuulajaga arvestamine, keeleline sidusus. Lähtuda tuleb jutust, mis õpetab lapsi mõtlema ja on õpetlik, ütleb Padrik. Tema sõnul on narratiiv osa sotsialiseerumisprotsessist. Jutud aitavad õpetada käitumist, emotsioonide mõistmist ja kontrollimist.  Hea jutustamisoskus on lapse lisaväärtuseks. Alustada tuleks juttude kuulamisest ja mõistmisest.  Jutustamisoskust aitavad arendada õigesti esitatavad küsimused teksti või pildiseeria kohta. Väga raske on leida sobivaid tekste, neid tuleb õpetajatel vajadusel ka ise koostada. Õpikutes ei leidu väga häid tekste jutustamisoskuse arendamiseks. Laste jutustamisoskuse arendamisel on väga tähtis roll lapsevanematel ja õpetajatel.
Kevadseminari teisel poolel tutvusid õpetajad klaveriloomadega. Klaveriloomademaa asub klaveris. See on ju üsnagi loogiline. Ja et Klaveriloomademaal elavad klaveriloomad, see on kah selge. Kes ise neid veel kohanud polnud, siis nüüd oli võimalus nendega tuttavaks saada. On aga mõned inimesed, kes klaveriloomi näinud ning nendega sõbraks saanud: Katri Rebane, Kerstin Hallik, Peeter Rebane. Klaverillood koos humoorikate vahepaladega panid õpetajatel jalad tatsuma.
EKÕL-i uus juhatus - Külli Arand, Raina Uibo, Merle Varek, Piret Jõul, Tiie Jaaniste
Kevadseminar lõppes EKÕL-i liikmetele  üldkoosolekuga. EKÕL-i juhatuse esimees Küllike Kütimets luges ette 2016 tegevusaasta kokkuvõtte. Põhikirja järgi lõppes liidu senise juhatuse (Küllike Kütimets. Mare Kütt, Eda Aavik, Lemme Sulaoja ja Tuuli Koitjärv) ja maakondliku esinduskogu tegutsemisaeg. EKÕL on aktiivselt tegutsenud alates 2011. aastast. Tehtu kohta jagati palju kiitvaid sõnu. Seminaril valiti liidule uus ja maakondlik esinduskogu.
EKÕL-i uue juhatuse liikmed töötavad ja elavad Eesti erinevais paigus
EKÕL-i juhatus 2011-2017 - Tuuli Koitjärv, Eda Aavik, Küllike Kütimets, Mare Kütt, Lemme Sulaoja
EKÕL-i uueks juhatuseks valiti Külli Arand (Tallinna Saksa Gümnaasiumi klassiõpetaja), Piret Jõul (Kõrveküla Põhikooli klassiõpetaja, Tartumaa),  Merle Varek (Haljala Gümnaasiumi klassiõpetaja, Lääne-Virumaa), Tiie Jaaniste (Otepää Gümnaasiumi klassiõpetaja, Valgamaa), Raina Uibo (Põlva Kooli  klassiõpetaja).
Uutele juhatuse ja maakondliku esinduskogu liikmetele sooviti tuult tiibadesse.
Kohtumiseni suveseminaril 15.- 16. augustil Sagadi Looduskoolis!

9. apr 2017

Hea Õpetaja!
Kutsume Teid osalema  õpetajaraamatu koolitusele, mis aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi sisaldades tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, koolis töötavad tugispetsialistid, klassiõpetajad.
Tervise Arengu Instituut korraldab õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks koolitused järgmiselt:
*      1.-5.klassi õpetajatele:
17.aprill 2017 Tartu, Teaduskeskus AHHAA, aadressil Sadama 1
Koolitusele registreerumine:

Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat.
Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õpetajaraamatu „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada merike.org@tai.ee

Kena päeva soovides,

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut

1. apr 2017

Lahe digikool

Juba teist korda kutsuvad Gustav Adolfi Gümnaasiumi 3. ja 4. klassi õpilased Tallinna koolide õpetajaid ja õpilasi koolituspäevale “Lahe Digikool”, mis toimub 6. aprillil kell 14.00-17.00. Eelmise aasta materjalidega saate tutvuda meie blogis http://lahedigikool.blogspot.com.ee/

Koolitusele on oodatud 1.-5. klassi õpetajad koos oma kahe õpilasega. Osaleda saab kahes erinevad töötoas ning kohtade arv on piiratud.


Tervitades
Maria Malozjomov maria.malozjomov@gag.ee
Ingrid Maadvere ingrid.maadvere@gag.ee

18. veebr 2017

ProgeTiigri võistlus "Mängumaraton"

ProgeTiigri võistlus "Mängumaraton" HITSA kutsub kõiki alus- ja üldhariduse õppijaid osalema ProgeTiigri võistlusel “Mängumaraton”. Võistlustööna tuleb esitada enda loodud mäng, mis aitab arendada laste ja noorte IKT oskusi või tõstab teadlikkust, kuidas turvaliselt internetis käituda. Mängude loomise kaudu saavad noored jutustada mõnda lugu, disainida tegelasi ja maailmu, lõimida erinevaid huvivaldkondi nagu tehnoloogia, kunst, muusika, keeled jt. Mängude loomine annab hea võimaluse erinevate huvidega õppijatele tegeleda põneva väljakutsega, harjutada meeskonnas töötamist ja siduda loodav mäng kooli loovtööga. Võistlustöö koosneb kolmest osast: programmeeritud või disainitud mäng, mis õpetab programmeerimist või targalt internetis käitumist. Lahenduseks võib olla: arvutimäng, mis on kas allalaetav või veebipõhiselt mängitav. Mängu loomiseks võib kasutada ükskõik millist programmeerimiskeelt/tarkvara või disainitarkvara (vt siit); nutiseadmes mängitav rakendus (äpp); laua- või kaardimäng. See võib olla disainitud 3D-tehnoloogias, tikkimismasinat kasutades või mõne muu materjali ja vahendi abil loodud, samuti hariduslike robotitega kasutamiseks (nt Bee-bot, Ozobot, Meet Edison jt). mängujuhis, mis selgitab mängu reegleid ja on internetist kättesaadav. lühivideo (pikkusega 2 min), mis tutvustab autoreid ja mängu teemat ning selle loomiseks valitud vahendi põhjendust. 

VÕISTLUSE AJAKAVA 08.02.2017 
Võistluse väljakuulutamine 01.03.2017 
Võistlustööde esitamise alguskuupäev 23.04.2017 
Võistlustööde esitamise lõpptähtaeg 24.04.2017 
Võistlustööde hindamise algus kuupäev 08.05.2017 
Võistlustööde finalistide väljakuulutamine 20.05.2017 
Võistluse finaal ja võitjate väljakuulutamine 
VÕISTLUSTÖÖDE ESITAMINE 
 Võistlustööde esitamise lõpptähtaeg on 23. aprill, kell 23:59 (k.a). 

Võistlustöö kõik kolm osa (loodud mäng, selle juhis ja lühivideo) peavad olema koondatud ühele veebilehele (nt Google drive, blogi, Padlet vms), mille aadress on lisatud esitamise taotlusele. Võistlustöö tuleb esitada HITSA konkursi- ja taotluste esitamise veebilehe kaudu (alates 1.märts): http://konkursiveeb.hitsa.ee 

VÕISTLUSE FINAAL ProgeTiigri võistluse finaal toimub 20. mail, Tallinnas. Finaalis toimub mängumaraton, kus kõik finaali pääsenud osalejad saavad proovida üksteise loodud mänge ja hääletada oma lemmiku poolt. Finalistid peavad tagama, et kõik mängud on töökorras ja mängitavad. Finaalis võistlustöid enam ei hinnata, vaid kuulutatakse välja iga vanuserühma võitjad. Finaalürituse asukoht ja täpne kava kuulutatakse välja märtsis 2017. Autasustatakse iga vanuserühma kolme parima võidutöö autoreid põnevate tehnoloogiliste vidinatega. Kõikide finaali pääsenud koolide vahel loositakse välja ka ProgeTiigri võistluse peaauhind väärtusega 500 eurot. Võistluse auhinnafond on ligi 10 000 eurot. 

 ProgeTiigri õpilaste võistluse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001) ja Euroopa Ühendamise Rahastu projektist „Targalt Internetis“.

16. jaan 2017

Ise tehtud, hästi tehtud

VII väikeste kodu-uurijate võistlus kutsub osalema

Paide Ühisgümnaasium koostöös Eesti Lugemisühinguga kutsub 3. – 6. klasside õpilasi taas oma perede mälestusi koguma ja talletama. Aastate jooksul on uurimused koostanud ligi 1200 3.-6. klasside õpilast üle kogu Eestimaa.

1. märtsiks 2017 ootame üksikautoritelt käsitsi kirjutatud uurimustöid teemal „Ise tehtud, hästi tehtud“.

Võistlustööd saata aadressil: Paide Ühisgümnaasium Kooli 1Paide 72718. Kindlasti lisada juhendaja meiliaadress.
Täpsema juhendi leiavad huvilised Paide Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu kodulehelt. 2017.aasta septembrikuus teeme võistlusest kokkuvõtteid ja kutsume noored kodu-uurijad koos juhendajatega tänupäevale.

Võistluse korraldajad Heli Prii, Eve Krais, Tiina Kivimäe